Ymchwil y Gorffennol 2015-2018

Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, ac mae'n fudiad rhithwir cenedlaethol, amlweddog sy'n cynnwys sawl elfen wahanol. Arweinir y Ganolfan gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Clicio yma i lawrlwytho’r tabl  >

Darllenwch fwy am ein pecynnau gwaith yn y gorffennol (2015 - 2018)

Thema 1

Amgylcheddau Heneiddio

Thema 2.1

Agweddau seicogymdeithasol o heneiddio

Thema 2.2

Agweddau gofal cymdeithasol ar heneiddio

Thema 3

Creadigrwydd a heneiddio

Thema 3.2

Gwydnwch, llesiant a heneiddio ‘iach’

Thema 4.1

Deall Genetig Clefyd Alzheimer ymhellach

Thema 4.2

Trosi canfyddiadau Genetig yn effaith glinigol a chymdeithasol

Thema 4.3

CRISPR/Cas9 Golygu Genom i Amrywiadau Risg Model AD gyda Choesyn Gelloedd Pluripotent Isogenig

Thema 5

Datblygu a gwerthuso ymyriadau mewn gofal dementia