Trosi Canfyddiadau Genetig yn effeithiau clinigol a chymdeithasol

Pecyn Gwaith 4.2

Byddwn yn creu modelau o glefyd Alzheimer (AD)  gan ddefnyddio bôn-gelloedd  lluosrym isogenig (iPSCs) sy'n deillio o unigolion sydd â’r perygl mwyaf o ddatblygu AD. Gall y modelau unigryw yma fod yn offer pwerus i archwilio geneteg gymhleth anhwylderau poligenig megis AD, ac mae potensial ynddynt i ddatgelu gwybodaeth bwysig ynghylch y mecanweithiau moleciwlaidd sydd yn greiddiol i ddatblygiad AD.

Ymysg allbynnau’r pecyn gwaith yma bydd:

 

  • Dadansoddiad o sgôr poligenig ac adnabod unigolion sydd â’r perygl mwyaf o ddatblygu AD.
  • Ailraglennu celloedd gwaed perifferol ungnewyllol (PBMCs) o unigolion dethol yn llinellau iPSC.
  • Gwahaniaethu iPSCs yn deipiau celloedd sy’n berthnasol i glefydau, megis niwronau cortigol, microglia a lewcocytau perifferol.
Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith 
Prof Julie Williams - Cardiff University