Creadigrwydd a heneiddio: rôl creadigrwydd mewn ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol

Pecyn Gwaith 3.1

Bydd y pecyn gwaith yma yn adeiladu ar grantiau a enillwyd eisoes i ddatblygu a) ymarfer creadigol/artistig a b)ymchwil pellach gan gynnwys methodolegau arloesol; gweithio gyda sefydliadau cymunedol i ddatblygu ymarfer rhagorol.

Ymysg deilliannau'r pecyn gwaith yma mae:

  • datblygu ceisiadau ymchwil newydd
  • cyhoeddiadau
  • cyflwyniadau i gynadleddau
  • cydweithredu rhyngwladol
  • cydweithredu cenedlaethol ar ymchwil
  • adnodd/gwefan ar-lein o 'ymarfer gorau'
  • Sefydlu rhwydwaith ar gyfer ymarferwyr
Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith
Dr. Gill Windle - Bangor University