Agweddau seicogymdeithasol ar heneiddio

Pecyn Gwaith 2

Bydd y pecyn gwaith yma yn cefnogi allbwn ymchwil gan ddefnyddio data Cymru yr Astudiaethau ar Swyddogaeth Wybyddol Heneiddio (CFAS Wales - Cognitive Function and Ageing Studies) a setiau data eraill ar y cohort.  Bydd yn cynnal astudiaeth beilot o gysylltiadau data ac yn datblygu ceisiadau ymchwil pellach. O Ebrill 2016 bydd yn cefnogi ac yn cynnal parodrwydd cohort CFAS Cymru ar gyfer ymchwil tu hwnt i'w sefyllfa ariannu cyfredol.

Ymysg deilliannau'r pecyn gwaith yma mae:

  • cyfnewidfeydd/ymweliadau/cyfarfodydd rhyngwladol;
  • cyflwyniadau mewn cynadleddau
  • cyhoeddiadau gwyddonol
  • myfyriaeth neu gymrodoriaeth PhD (i gynnwys dadansoddiad data eilaidd o ddata CFAS Cymru)
  • astudiaeth beilot ar gysylltu data
  • astudiaeth ansoddol gysylltiedig
  • datblygu ceisiadau ymchwil am gyllid pellach
  • Cysylltu data dadansoddol adnodd biolegol CFAS Cymru (a ddarperir gan dîm Caerdydd) gyda'r set ddata graidd. 

Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith

 Dr. Gill Windle - Bangor University 
Professor. Vanessa Burholt - Swansea University