Ymchwil yn y gorffennol

Ariennir CADR gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, ac mae'n rith-sefydliad cenedlaethol, amlweddog ag iddo sawl elfen wahanol. Yn arwain y Ganolfan mae Prifysgol Abertawe, gan wneud hyn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Darllenwch fwy am ein pecynnau gwaith

Thema 1
Amgylcheddau Heneiddio

Thema 2.1
Agweddau Seicogymdeithasol ar heneiddio

Thema 2.2
Agweddau gofal cymdeithasol ar heneiddio

Thema 3.1
Creadigrwydd a heneiddio

Thema 3.2
Cydnerthedd, lles a heneiddio’n ‘iach’

Thema 4.1
Dealltwriaeth Bellach o Eneteg Clefyd Alzheimer

Thema 4.2
Trosi Canfyddiadau Genetig yn effeithiau clinigol a chymdeithasol

Thema 4.3
CRISPR/Cas9 Genome Editing to Model AD Risk Variants with Isogenic Pluripotent Stem CellsGolygu Genom CRISPS/Cas9 i Fodelu Amrywiadau Risg o Glefyd Alzheimer gyda Bôn-gelloedd Lluosrym Isogenig 

Thema 5
Datblygu a gwerthuso ymyriadau mewn gofal dementia