Newyddion

 • The Dynamics of Dementia Communication, Professor Alison Wray

  20 Medi, 2021

 • Amrywiaeth sy’n rhoi blas ar fywyd: Defnyddio amrywiaeth bwyd i wella cymeriant maethol mewn oedolion hŷn

  8 Medi, 2021

  Amrywiaeth sy’n rhoi blas ar fywyd: Defnyddio amrywiaeth bwyd i wella cymeriant maethol mewn oedolion hŷn Laura Wilkinson a Rochelle Embling

 • Cyfle Ymchwil

  10 Awst, 2021

  Rydym yn chwilio am bobl dros 65 oed i gymryd rhan yn ein hastudiaeth! Byddwch yn cael amrywiaeth o ddeunyddiau darllen byr iawn (h.y. storiau byr, haikus a barddoniaeth) fel y gallwch ddweud wrthym beth yr ydych yn meddwl amdanynt mewn gosodiad lleoliad grŵp ffocws bach gyda 5-7 o bobl eraill.

 • Angen Cynorthwyydd Gweinyddol

  4 Awst, 2021

 • Gweithredu Mapio Gofal Dementia mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  7 Gorffennaf, 2021

  Rydym wedi bod yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru a'r Cynllun Gweithredu Dementia ar gyfer Cymru ynghylch gweithredu Mapio Gofal Dementia mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Offeryn arsylwi yw Mapio Gofal Dementia,

 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi miliynau mewn cyllid newydd i gefnogi seibiannau i ofalwyr di-dâl

  8 Mehefin, 2021

 • Cymorth amhrisiadwy i fobl sydd yn byw efo dementia gan wirfoddolwyr Cruse

  18 Mai, 2021

  Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor yn gwerthuso gwasanaeth newydd i ddarparu cymorth emosiynol ar ôl diagnosis o dementia. Datblygwyd yr gwasanaeth gan Maxine Norrish yn Cruse Cymru, pobl sydd yn byw efo dementia mewn partneriaeth â Chymdeithas Alzheimer Cymru.

 • Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y “Night Owls”

  12 Mai, 2021

  Ysgoloriaeth MRes

 • Fideos newydd sy’n ceisio helpu’r rhai hynny sy’n byw â dementia i ymdopi â newidiadau COVID-19

  10 Mai, 2021

 • Technoleg ddigidol i gefnogi gofal yn y cartref

  15 Ebrill, 2021

 • Cystadleuaeth Ffotograff CADR 2021

  31 Mawrth, 2021

 • Cynhadledd CADR

  15 Mawrth, 2021

  Amser o newid; amser i newid?

 • Strategaeth genedlaethol a chanllaw gweithredu ar gyfer Mapio Gofal Dementia yng Nghymru

  2 Mawrth, 2021

 • Swyddog Cefnogi Project Ymchwil - iSupport i ofalwyr dementia

  23 Chwefror, 2021

  Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • Adroddiad APPG newydd yn nodi sut y mae'n rhaid i'r sector tai gofleidio parodrwydd dementia

  18 Chwefror, 2021

 • Casgliad ymchwil NIHR sy'n ymdrin â sawl agwedd o ddementia

  3 Chwefror, 2021

  Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd ac Ymchwil (NIHR) ddarn o waith, gan ddod ag ymchwil NIHR ynghyd ar sawl agwedd o ddementia.

 • Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y “Night Owls”

  12 Ionawr, 2021

  Ysgoloriaeth MRes, Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • Calendr CADR 2021

  16 Rhagfyr, 2020

 • Cyfranogwyr Ymchwil eu Heisiau:

  5 Tachwedd, 2020

  Llesiant a Gofal Pobl Hŷn - Beth mae'n ei olygu a pham ei fod yn bwysig?

 • Asesu effeithiolrwydd adnoddau cefnogi newydd ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia

  3 Tachwedd, 2020

  Mae adnodd hyfforddi a chefnogi ar-lein a ddatblygwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer teulu a ffrindiau sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia i gael ei asesu i'w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf.

 • Trial (iSupport for Dementia Caregivers)

  28 Hydref, 2020

 • Astudiaeth ddwy flynedd i archwilio i opsiynau amgen i gefnogaeth canolfannau dydd ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd

  27 Hydref, 2020

 • Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y

  12 Hydref, 2020

  Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2019-20

  16 Medi, 2020

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2018-19, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael

 • ENTWINE

  27 Awst, 2020

  Rhwydwaith yn darparu gofal anffurfiol cynaliadwy ledled Ewrop

 • Life in Lockdown

  20 Awst, 2020

  Mae ffilm fer am fyw gyda dementia yn ystod y cyfnod cloi.

 • Symposiwm BSG Gorffennaf 2020

  23 Gorffennaf, 2020

 •  Gwasanaeth GIG newydd yn galluogi pobl i gofrestru fel bod modd cysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19

  20 Gorffennaf, 2020

 • Pryderon cynyddol ynghylch cau cartrefi gofal

  22 Mehefin, 2020

 • Llyfryn gwely prawf Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

  1 Mehefin, 2020

 • Heneiddio mewn Byd Digidol

  9 Ebrill, 2020

  Astudiaeth mewn i ddefnydd o dechnoleg gan oedolion hŷn

 • Gadewch neb ar ôl - Cystadleuaeth Lluniau

  24 Mawrth, 2020

  I gystadlu, anfonwch eich lluniau i mewn sydd yn dal gwahanol agweddau ar heneiddio #CADR2020

 • Person fel fi

  11 Hydref, 2019

  Hoffech chi gyfrannu at waith ymchwil pwysig sy’n ystyried hawliau dynol pobl sy’n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal?

 • Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

  22 Gorffennaf, 2019

 • Gyda'r Gilydd

  19 Gorffennaf, 2019

  Mae rhwydwaith DEEP yn ymgysylltu a grymuso pobl sy’n byw gyda dementia i ddylanwadu ar wasanaethau a pholisïau