Newyddion

Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

21 Mehefin, 2018

Mae My Home Life Cymru wedi bod yn gweithio ar brosiect o’r enw ‘Codi Ymwybyddiaeth o Atal Cwympiadau mewn cartrefi gofal’ wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrchon ni fwletin yn Ebrill 2018 i agor y sgwrs a gwahodd rheolwyr cartrefi gofal a staff i un o’n pedwar diwrnod rhwydweithio gyda’r bwriad o gyd-gynhyrchu canllaw ymarfer gorau wedi’i ysgrifennu gan gartrefi gofal ar gyfer cartrefi gofal yng Nghymru.

Cafodd y digwyddiadau rhwydweithio eu mynychu gan 51 o staff cartrefi gofal o 22 cartref gofal, pob un ohonyn nhw’n fodlon I rannu eu harbenigedd a hanesion o ymarfer da o’u cartrefi. Gofynnon ni iddyn nhw am eu profiadau a beth maen nhw’n gwneud i gefnogi preswylwyr i aros yn weithredol, mewn ffyrdd sy’n gywir iddyn nhw.

O'r gwaith hwn, rydym wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau sydd wedi cael ei ysgrifennu gyda lleisiau’r cartrefi gofal drwyddi draw.

CoverImage-ArosArFyNhraed.JPG    Darllenwch y canllaw yma.

‹ Nôl