Newyddion

Cystadleuaeth Ffotograff CADR 2021

31 Mawrth, 2021

CADR Calendar Comp 2021 (1).png

Rheolau:

1) Thema cystadleuaeth ffotograffiaeth CADR yw ‘Walk on the Wild Side’ ac mae’n agored i ddehongliad unigol. Gallwch gipio delweddau o stereoteipiau  yn herio stereoteipiau o heneiddio - nid oes yn rhaid iddo fod yn chwaraeon eithafol - gallai hyn fod yn unrhyw beth, heicio, natur, addurno ac ati.

 

2) Gall ymgeiswyr gyflwyno hyd at dri llun naill ai trwy gyfeiriad e-bost CADR: cadr@swansea.ac.uk neu fesul twitter @CadrProgramme a Facebook: /CADRCymru. Yn dilyn hyn, gall CADR gysylltu ag ymgeiswyr i gyflenwi copi cydraniad uchel o'r ffotograff.

 

3) Dylid farcio pob ffotograff gydag enw'r ymgeisydd a lle tynnwyd y ffotograff.

 

4) Mae’r gystadleuaeth yn cau ganol nos ar 1 Medi 2021.

 

5) Bydd pob cais yn cael ei feirniadu gan aelodau o dîm rheoli CADR, ynghyd â Chadeirydd y grŵp Cynnwys ac Ymgysylltu. Byddant yn llunio rhestr fer o ffotograffau, a fydd yn cael eu defnyddio mewn amryw o ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo yn ogystal â Chalendr CADR 2021. Bydd y cais buddugol yn ymddangos ar glawr blaen y calendr. Mae ein penderfyniad yn derfynol ac ni wneir unrhyw ohebiaeth.

 

6) Rhaid i bob cais fod yn waith gwreiddiol yr ymgeisydd ac ni ddylent dorri ar hawliau unrhyw barti arall. Rhaid i'r cystadleuwyr fod yn unig berchennog yr hawlfraint ym mhob ffotograff a gofnodwyd a rhaid eu bod wedi cael caniatâd unrhyw bobl sy'n rhan o'u lluniau. At hynny, mae'n rhaid nad yw cystadleuwyr wedi torri unrhyw ddeddfau wrth dynnu eu lluniau.

 

7) Bydd ymgeiswyr yn cadw hawlfraint yn y ffotograffau a gyflwynwyd ganddynt. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae pob ymgeisydd yn rhoi hawl i CADR ddefnyddio'r delweddau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ar gyfer y gymdeithas ac ar wefan CADR a gwefannau cyfryngau cymdeithasol. Ni fydd unrhyw ffioedd yn daladwy am unrhyw un o'r defnyddiau uchod.

 

8) Trwy gystadlu, bernir eich bod wedi cytuno i gael eich rhwymo gan y rheolau hyn ac mae CADR yn cadw'r hawl i eithrio unrhyw gynnig o'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg ac yn ôl ei ddisgresiwn llwyr os oes gan CADR reswm i gredu bod ymgeisydd wedi torri'r rheolau hyn.

‹ Nôl