Newyddion

Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

4 Ebrill, 2019

Ar 2 Ebrill cyhoeddodd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru benodiad grŵp newydd o Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys yr Athro Vanessa Burholt. Mae unigolion wedi’u penodi yn sgil proses gystadleuol ac asesiad gan banel annibynnol o uwch arbenigwyr iechyd a gofal cymdeithasol y DU.

Y farn oedd bod y 15 o unigolion a gymeradwywyd i’w penodi ymhlith ymchwilwyr mwyaf blaenllaw Cymru o’r dystiolaeth y gwnaethon nhw ei darparu i fodloni’r meini prawf dethol a ganlyn:

  • Ansawdd a swm eu hymchwil ryngwladol ragorol
  • Effaith eu harweinyddiaeth mewn ymchwil
  • Hanes gyrfa da o ran hyfforddi a datblygu ymchwilwyr
  • Effaith eu hymchwil ar wella iechyd neu ofal cymdeithasol, a chynhyrchu cyfoeth
  • Perthnasedd ymchwil i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd Ymrwymiad eglur i gynnwys y cyhoedd ac ymgysylltu â'r cyhoedd
  • Tystiolaeth o gyfraniad personol at Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Bydd Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n ymgymryd â nifer o weithgareddau yn eu rôl. Byddant yn llysgenhadon ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a chwarae rôl arweiniol mewn cynyddu proffil ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i lefel genedlaethol a rhyngwladol.

‹ Nôl