Digwyddiad

Persbectif rhyngwladol ar ymweld â phreswylwyr cartrefi gofal yn ddiogel yn ystod pandemig COVID-19.

21 Gorffennaf 2021

Mewn ymateb i drosglwyddiad cymunedol cynyddol o COVID-19 a nifer cynyddol o achosion mewn cartrefi gofal gyda lledaeniad cyflym a marwolaethau uchel, fe wnaeth llywodraethau a chartrefi gofal ledled y byd osod gwaharddiadau cynhwysfawr ar ymwelwyr yn gynnar yn y pandemig. Er hynny, dengys tystiolaeth bod gwaharddiadau ymwelwyr yn cael effaith negyddol ddifrifol ar hwyliau ac ymddygiad preswylwyr, gan arwain at gynnydd sylweddol yn y defnydd o feddyginiaeth seicotropig. Awgryma tystiolaeth hefyd bod gwaharddiadau yn cynyddu teimladau o euogrwydd, ofn, pryder ac arwahanrwydd mewn teuluoedd preswylwyr ac efallai eu bod wedi cyfrannu at y cynnydd a adroddwyd yn llwyth gwaith staff, straen a chwythu plwc. Bydd y weminar hon yn cyflwyno tystiolaeth ryngwladol ynghylch gweithredu ymweliadau diogel mewn cartrefi gofal ac yn darparu argymhellion ar gyfer gweithredu ymweliadau diogel.
Cofrestru yma.

‹ Nôl