Digwyddiad

Cynllunio ar gyfer Dementia

27 Ebrill 2021

Altro GOTOWEBINAR  (1).png

https://attendee.gotowebinar.com/register/8173596130920111371

Gyda phoblogaeth sy'n heneiddio yn cynyddu nifer yr achosion o ddementia, mae'r CPD hwn wedi'i gynllunio i roi trosolwg i gynrychiolwyr o'r agweddau sylfaenol ar ddylunio ar gyfer amgylcheddau dementia.

Mae’r sesiwn yn cynnwys:

  • symptomau o ddementia
  • effaith nam ar y golwg
  • effaith lliw a chyferbyniad
  • canllawiau dylunio'r Adran Iechyd

Nigel Fortt

Nigel.pngHelo, Nigel ydw i ac mae gen i dros ugain mlynedd o brofiad yn Altro, ar hyn o bryd yn cynghori cwsmeriaid am dai cymdeithasol a fforddiadwy ac addasiadau ystafell ymolchi. Rwy'n gweithio gyda chwsmeriaid yng Ngorllewin Lloegr a De Cymru, o Sir Gaerfyrddin draw i Bracknell, a Tewkesbury i lawr i Arfordir y De.

Sharon Cook

Sharon.pngHelo, Sharon ydw i, Ymgynghorydd Manyleb Altro ar gyfer De Cymru, Bryste a Chaerfaddon ac rydw i wedi gweithio i Altro am y deng mlynedd diwethaf.

Y minnau sy’n gyfrifol am helpu cwsmeriaid gyda manyleb cynhyrchion Lloriau a Muriau Altro. Rwy'n gweithio gyda Phenseiri, Dylunwyr Mewnol a Defnyddwyr Terfyn, yn bennaf o fewn y Sector Gofal Iechyd ac Addysg.

REGISTER HERE: https://attendee.gotowebinar.com/register/8173596130920111371

Twitter - @AltroFlooring

LinkedIn - Altro Ltd

Facebook - @AltroLtd

Instagram – altro_ltd

Pinterest – Altro

‹ Nôl