Dulliau Ymchwil a Chynnwys ac Ymgysylltu

Dulliau ymchwil, ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd a phroffesiynol. I hwyluso ymchwil wedi'i chynhyrchu o ansawdd uchel sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl hŷn, pobl sy'n byw â dementia a'u gofalwyr. Pecyn gwaith trawsbynciol yw hwn sy'n cysylltu â phecynnau gwaith 1, 2 a 3 ac yn eu cefnogi.

Yn sail i'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil, mae'r pecyn gwaith hwn yn ceisio cefnogi rhagoriaeth ac arloesedd.

Bydd CADR yn cynhyrchu gwybodaeth newydd trwy:

 • Blaenoriaethu a datblygu ymchwil cydweithredol
 • Dyluniad ymchwil cydweithredol
 • Gweithredu ymchwil cydweithredol

Gweithgaredd cyfnewid gwybodaeth cydweithredol sy'n cefnogi newid cadarnhaol
 

Gweithgaredd - Datblygu ymchwil

 • Datblygu cynigion ymchwil cydweithredol o ansawdd uchel ar gyfer ffynonellau cyllid mawreddog
 • Adeiladu gallu ymchwil yng Nghymru
 • Gweithredu ffyrdd newydd ac arloesol o gynhyrchu a datblygu syniadau ymchwil (gan gynnwys dulliau anghysbell)
 • Grwpiau Ymchwilio a Datblygu Ymarfer sy'n canolbwyntio ar osod agenda ymchwil gydweithredol a datblygu dulliau arloesol

Gweithgaredd - Ymgysylltiad cyhoeddus a phroffesiynol

 • Cyfnewid gwybodaeth sy'n effeithio ar newid cadarnhaol i gefnogi pobl hŷn, pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr i wireddu canlyniadau llesiant personol
 • Ymgysylltu â chynulleidfaoedd cyhoeddus a phroffesiynol perthnasol trwy gydol holl weithgareddau CADR
 • Rhannu ymchwil CADR mewn modd sy’n hygyrch i gynulleidfaoedd cyhoeddus a phroffesiynol
 • Cefnogi ENRICH Cymru i ymgysylltu â chartrefi gofal ledled Cymru

Gweithgaredd - Cyfranogiad cyhoeddus a phroffesiynol

 • Cyd-gynhyrchu cynigion ymchwil ar draws holl becynnau gwaith CADR
 • Hwyluso partneriaeth â Sefydliad y Diwydiannau Heneiddio Creadigol (ICAI), Prifysgol Abertawe