Cynhwysiad Cymdeithasol ar gyfer Iechyd a Llesiant

Cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer iechyd a llesiant yn hwyrach mewn bywyd

Cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer iechyd a llesiant yn hwyrach mewn bywyd (Seico): Prosesau gwybyddol (meddwl) sy'n dylanwadu ar y ffordd y mae profiadau'n cael eu dehongli a

(Cymdeithasol): Systemau diwylliannol, cymdeithasol a chymunedol o ryngweithio pobl(au) â gwahanol lefelau mynediad, braint a phwer.

Creu cenhadaeth a rennir i ddarparu dealltwriaeth ryngddisgyblaethol o heneiddio a dementia, gan wella gwybodaeth gyfredol ar: Cynhwysiant / gwaharddiad cymdeithasol a diwylliannol, cysylltiadau cymdeithasol, gwaith, gofalwyr perthynas agosaf a heb fod yn berthnasau agosaf, gwasanaethau cyhoeddus a phreifat (ee iechyd a gofal cymdeithasol darbodus) , gwytnwch a phrosesau cymdeithasol-emosiynol (ee ymdopi) a thrwy gysylltu â phecynnau gwaith eraill ee Materion dementia a pharhad ar gyfer gofalwyr perthnasau agosaf / heb fod yn berthnasau agosaf, swyddogaeth yr ymennydd (e.e. sylw gweledol) a'r dylanwad ar gysylltiadau cymdeithasol, gwytnwch a dementias prin ac anghenion dementia a gofal prin.

Canolbwyntia ymchwil CADR ar alluogi cynhwysiant cymdeithasol: bod yn gallu byw, gweithio a chael mynediad at amgylcheddau cymdeithasol sydd (y canfyddir eu bod) yn cefnogi ac yn cynnal gallu cynhenid ​​a gallu swyddogaethol ac sy'n allweddol i Heneiddio'n Iach.

Bydd gweithgareddau Ymchwil a Datblygu yn denu cyllid sylweddol ar gyfer ymchwil i wella bywydau yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd CADR yn cynhyrchu gwybodaeth newydd trwy:

  • Cynyddu nifer yr astudiaethau ymchwil o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwilwyr yng Nghymru trwy gydweithrediadau rhwng y cyhoedd, ymarferwyr ac ymchwilwyr
  • Mae cefnogi ECRs newydd mewn ymchwil newydd yn rhoi efrydiaethau tuag at yrfa fel ymchwilwyr annibynnol
  • Datblygu perthnasoedd newydd / gwella perthnasoedd cyfredol â chydweithwyr rhyngwladol i alluogi Ymchwil a Datblygu cystadleuol
  • Gweithio gyda'r cyhoedd, practis ac ymchwilwyr eraill (yn enwedig WP4) i alluogi digwyddiadau a chynhyrchion sy'n gwneud gwahaniaeth
  • Gwella gweithrediad ymchwil i bolisi a / neu arfer
  • Ennill gwybodaeth newydd sy'n cyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol, polisi ac ymarfer
  • Creu astudiaethau achos effaith ar gyfer y REF nesaf y tu hwnt i 2021 ac arddangos ymchwil CADR.