Cymunedau Cefnogol Dementia

Mae'r gwaith hwn yn cynnwys rhannu arfer gorau, gwella cysylltiadau rhwng ymchwil, gwasanaethau a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt, a chynyddu effaith ymchwil dementia ar ymarfer. Mae'r bartneriaeth yn y bôn rhwng pobl sy'n byw gyda dementia a'r rhai sy'n gweithio i'w cefnogi i fyw gyda diagnosis.

Cydweithrediadau

Mae cynnwys pobl sy'n byw gyda dementia a gofalwyr wrth galon y rhwydwaith wedi cynyddu dealltwriaeth yr aelodau o heriau a blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, gan annog syniadau o lawr gwlad i ysgogi mwy o gydweithredu a gosod blaenoriaethau.

Mae Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru wedi arwain at nifer o gydweithrediadau rhwng ei aelodau. Mae'r tîm yn barod iawn i rannu'r rhwydwaith gyda rhanbarthau eraill a allai fod â diddordeb yn y dull hwn o adeiladu cymunedau cryf.

Gall unrhyw un dros 18 mlwydd oed sydd am gymryd rhan mewn ymchwil dementia gofrestru ar gyfer “Ymuno ag Ymchwil Dementia”

Uchafbwyntiau

  • Dathlodd cynadleddau yn 2017 a 2018 waith y Rhwydwaith Dementia, gan glywed profiadau pobl sy'n byw gyda dementia, a sefydliadau sydd hefyd yn gweithio ar brosiectau cymorth ac ymchwil sy'n gysylltiedig â dementia yng Nghymru a thu hwnt.
  • Codi ymwybyddiaeth o ddementia mewn trafodaeth ryngweithiol rhwng myfyrwyr nyrsio ac arbenigwyr yn ôl profiad
  • Gweithio ar draws Cymru mewn arbrofion cymdeithasol gan ddod â phobl hŷn a phlant meithrin ynghyd i rannu eu sgiliau wrth fynd i leoliadau gofal dydd cymunedol.
  • Cyfres deledu Gymraeg arobryn (Hen Blant Bach)
  • Rhaglen BBC Cymru (The Toddlers Who Took on Dementia)

Cysylltwch â Catrin Hedd Jones: c.h.jones@bangor.ac.uk os ydych chi eisiau gwybod mwy am gymryd rhan yn ein hymchwil.

Cliciwch yma am wybodaeth ar ein hymchwil yn y gorffennol