Cydnerthedd, lles a heneiddio'n 'iach'

Pecyn Gwaith 3.2

Bydd y pecyn gwaith yma yn cydgrynhoi  gwaith ar gydnerthedd a lles, gan adeiladu ar setiau data megis CFAS Cymru a Lifestyle Matters i gymhwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol a chysyniadol i ystod o gyd-destunau sy'n ymwneud ag oed, gan gynnwys iechyd, amgylchiadau cymdeithasol a rhoi gofal.

Deilliannau'r pecyn gwaith ymchwil yma fydd cynyddu ragoriaeth ym maes ymchwil.

 

Manylion Arweinydd y Pecyn Gwaith
Dr. Gill Windle - Bangor University