Deall geneteg clefyd Alzheimer mewn cyd-destunau cymdeithasol: Rhyngweithio Gene x Amgylchedd a'u goblygiadau cymdeithasol

Nod ein hymchwil yw taflu rhywfaint o oleuni ar y ffactorau genetig ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar ddechrau a chynnydd Clefyd Alzheimer (AD). Mae gwaith arloesol y tîm CADR yng Nghaerdydd wedi arwain at ddarganfod dros 40 o enynnau sy'n cyfrannu at risg unigolyn o ddatblygu AD. Defnyddir data am y genynnau hyn a gasglwyd o garfanau clefyd Alzheimer a ddechreuwyd yn gynnar gan CADR (EOAD) ac Astudiaethau Swyddogaeth a Heneiddio Cymru (CFAS) i adeiladu modelau mathemategol a fydd yn gallu rhagweld pa mor debygol yw unigolyn o ddatblygu AD. Yna byddwn yn archwilio sut mae ffactorau ffordd o fyw fel amgylchedd cymdeithasol unigolyn yn rhyngweithio â risg enetig a gyfrifir gyda'r modelau hyn.

Cydweithio

Er mwyn nodi a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth hon, mae angen cydweithio'n agos â byrddau ac ymddiriedolaethau Iechyd y GIG ledled Cymru, Lloegr a'r Alban.

Uchafbwyntiau

  • Profi perthnasedd rhwng canfyddiadau genetig a ffactorau clinigol ac amgylcheddol.
  • Lledaenu canfyddiadau trwy ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd.
  • Parhau i adeiladu storfa werthfawr o samplau biolegol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â chlefyd Alzheimer a rheolaethau iach i'n helpu gyda'n hymchwil. Unigolion sydd â chlefyd Alzheimer gyda symptomau cyn 70 oed, ac unigolion iach heb unrhyw broblemau cof dros 80 oed. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein hymchwil gallwch gysylltu â thîm Ymchwil Dementia Prifysgol Caerdydd ar 02920 688042 neu drwy e-bost yn ADresearch@caerdydd.ac.uk

 

Am wybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch ar y dolenni canlynol:

Dealltwriaeth Bellach o Eneteg Clefyd Alzheimer

Trosi Canfyddiadau Genetig yn effeithiau clinigol a chymdeithasol

CRISPR/Cas9 Genome Editing to Model AD Risk Variants with Isogenic Pluripotent Stem CellsGolygu Genom CRISPS/Cas9 i Fodelu Amrywiadau Risg o Glefyd Alzheimer gyda Bôn-gelloedd Lluosrym Isogenig