Agweddau seicogymdeithasol ar heneiddio

Mae’r pecyn gwaith yma’n adeiladu ar draddodiad hanesyddol yr astudiaeth o Heneiddio yng Nghymru, a’r wybodaeth helaeth ac arbenigedd ar waharddiad cymdeithasol, cefnogaeth gymdeithasol, unigedd ac unigrwydd yn y boblogaeth hŷn.

Mae ymchwil o dan y thema yma’n defnyddio data o ffynonellau sydd eisoes yn bodoli fel  Swyddogaeth Gwybyddol ac Astudiaethau Heneiddio Cymru. Mae ein hymchwil wedi gwneud peth symud ymlaen sylweddol yn ein dealltwriaeth o waharddiad cymdeithasol yn hwyrach mewn bywyd.

Cydweithio

Rydym yn sicrhau bod gan ein gwaith berthnasedd byd go iawn drwy weithio mewn partneriaeth gyda Heneiddio yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn o bartneriaid trydydd parti.

 

Uchafbwyntiau

  • Ymunodd CADR gyda 30 o wledydd partner arall yn y Gweithredu Cost Lleihau Gwaharddiad Cymdeithasol yr Henoed: Cydweithio mewn Ymchwil a Pholisi (ROSEnet).
  • Apwyntiad o ymchwilydd ar Fwrdd Strategaeth Unigrwydd ac Unigedd Cymdeithasol Llywodraeth Cymru
  • Mwy nag 20 o gyflwyniadau i academyddion, gwneuthurwyr polisi a’r cyhoedd
  • Cefnogi datblygiad gyrfa Cymrawd newydd ac ysgolheigion PhD
  • Cyflwyniadau ar ymchwil unigrwydd CADR i Weinyddiaeth Datblygiad Cymdeithasol ac Adran Iechyd yn Seland Newydd.
  • Comisiynwyd CADR gan y Swyddfa ar gyfer Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i archwilio sut mae effaith Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cael ei gwerthuso mewn perthynas â’r boblogaeth hŷn.


Cysylltwch gyda Vanessa Burholt: cadr@Swansea.ac.uk os yr ydych am wybod mwy am gymryd rhan yn ein hymchwil

 

I gael gwybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch yma