Newyddion

 • Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  4 Ebrill, 2019

  Penodwyd yr Athro Vanessa Burholt, CADR, yn un o Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

 • Datganiad i’r Wasg

  Datganiad i’r Wasg

  2 Ebrill, 2019

  Gall y celfyddydau wella'r berthynas rhwng staff gofal dementia a phreswylwyr cartrefi gofal.

 • Yr Athro Gill Windle

  Yr Athro Gill Windle

  11 Mawrth, 2019

 • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

  Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

  7 Mawrth, 2019

  A wyt ti'n defnyddio technoleg i gysyllti gyda phobol eraill?

 • ITV Cymru Wales This Week

  ITV Cymru Wales This Week

  18 Chwefror, 2019

  When Lonely Comes to Call

 • Gweithdy dementia, colli golwg a'r amgylchedd byw

  Gweithdy dementia, colli golwg a'r amgylchedd byw

  13 Rhagfyr, 2018

  Cyfres o weithdai am ddim gan yr RNIB ar gyfer bobl sy'n byw gyda dementia a cholli golwg

 • Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  13 Rhagfyr, 2018

  Dr Martin Hyde sy’n rhoi crynodeb o’i ddarganfyddiadau wedi’r sioeau teithiol o Fyw yn Hwy, Gweithio’n Hwy a gynhaliwyd ym mis Hydref

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  8 Hydref, 2018

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2017-18, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael.

 • Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  23 Mai, 2018

  Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.