Newyddion

 • Cyfranogwyr Ymchwil eu Heisiau:

  Cyfranogwyr Ymchwil eu Heisiau:

  5 Tachwedd, 2020

  Llesiant a Gofal Pobl Hŷn - Beth mae'n ei olygu a pham ei fod yn bwysig?

 • Asesu effeithiolrwydd adnoddau cefnogi newydd ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia

  Asesu effeithiolrwydd adnoddau cefnogi newydd ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia

  3 Tachwedd, 2020

  Mae adnodd hyfforddi a chefnogi ar-lein a ddatblygwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer teulu a ffrindiau sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia i gael ei asesu i'w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf.

 • Trial (iSupport for Dementia Caregivers)

  Trial (iSupport for Dementia Caregivers)

  28 Hydref, 2020

 • Astudiaeth ddwy flynedd i archwilio i opsiynau amgen i gefnogaeth canolfannau dydd ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd

  Astudiaeth ddwy flynedd i archwilio i opsiynau amgen i gefnogaeth canolfannau dydd ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd

  27 Hydref, 2020

 • Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y

  Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y

  12 Hydref, 2020

  Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2019-20

  Adroddiad Blynyddol CADR 2019-20

  16 Medi, 2020

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2018-19, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael

 • ENTWINE

  ENTWINE

  27 Awst, 2020

  Rhwydwaith yn darparu gofal anffurfiol cynaliadwy ledled Ewrop

 • Life in Lockdown

  Life in Lockdown

  20 Awst, 2020

  Mae ffilm fer am fyw gyda dementia yn ystod y cyfnod cloi.

 • Symposiwm BSG Gorffennaf 2020

  Symposiwm BSG Gorffennaf 2020

  23 Gorffennaf, 2020

 •  Gwasanaeth GIG newydd yn galluogi pobl i gofrestru fel bod modd cysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19

   Gwasanaeth GIG newydd yn galluogi pobl i gofrestru fel bod modd cysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19

  20 Gorffennaf, 2020

 • Pryderon cynyddol ynghylch cau cartrefi gofal

  Pryderon cynyddol ynghylch cau cartrefi gofal

  22 Mehefin, 2020

 • Llyfryn gwely prawf Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

  Llyfryn gwely prawf Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

  1 Mehefin, 2020

 • Heneiddio mewn Byd Digidol

  Heneiddio mewn Byd Digidol

  9 Ebrill, 2020

  Astudiaeth mewn i ddefnydd o dechnoleg gan oedolion hŷn

 • Gadewch neb ar ôl - Cystadleuaeth Lluniau

  Gadewch neb ar ôl - Cystadleuaeth Lluniau

  24 Mawrth, 2020

  I gystadlu, anfonwch eich lluniau i mewn sydd yn dal gwahanol agweddau ar heneiddio #CADR2020

 • Person fel fi

  Person fel fi

  11 Hydref, 2019

  Hoffech chi gyfrannu at waith ymchwil pwysig sy’n ystyried hawliau dynol pobl sy’n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal?

 • Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

  Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

  22 Gorffennaf, 2019

 • Gyda'r Gilydd

  Gyda'r Gilydd

  19 Gorffennaf, 2019

  Mae rhwydwaith DEEP yn ymgysylltu a grymuso pobl sy’n byw gyda dementia i ddylanwadu ar wasanaethau a pholisïau