Newyddion

 • Llyfryn gwely prawf Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

  Llyfryn gwely prawf Safonau'r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

  1 Mehefin, 2020

 • Efrydiaeth PhD

  Efrydiaeth PhD

  28 Mai, 2020

  Llwybr yn canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer monitro a rheoli eiddilwch i oedolion hŷn mewn meddygfa yng nghefn gwlad.

 • Efrydiaeth PhD a gyllidir yn llawn (cyllidir gan yr ESRC)

  Efrydiaeth PhD a gyllidir yn llawn (cyllidir gan yr ESRC)

  15 Mai, 2020

  Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

 • Heneiddio mewn Byd Digidol

  Heneiddio mewn Byd Digidol

  9 Ebrill, 2020

  Astudiaeth mewn i ddefnydd o dechnoleg gan oedolion hŷn

 • Gadewch neb ar ôl - Cystadleuaeth Lluniau

  Gadewch neb ar ôl - Cystadleuaeth Lluniau

  24 Mawrth, 2020

  I gystadlu, anfonwch eich lluniau i mewn sydd yn dal gwahanol agweddau ar heneiddio #CADR2020

 • Person fel fi

  Person fel fi

  11 Hydref, 2019

  Hoffech chi gyfrannu at waith ymchwil pwysig sy’n ystyried hawliau dynol pobl sy’n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal?

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2018-19

  Adroddiad Blynyddol CADR 2018-19

  11 Medi, 2019

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2018-19, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael.

 • Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

  Cerddoriaeth i gysuro siaradwyr Cymraeg sy'n byw gyda dementia

  22 Gorffennaf, 2019

 • Gyda'r Gilydd

  Gyda'r Gilydd

  19 Gorffennaf, 2019

  Mae rhwydwaith DEEP yn ymgysylltu a grymuso pobl sy’n byw gyda dementia i ddylanwadu ar wasanaethau a pholisïau