Newyddion

 • Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Unigrwydd a Ynysigrwydd Cymdeithasol

  Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Unigrwydd a Ynysigrwydd Cymdeithasol

  23 Hydref, 2018

  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y ffordd orau o fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigrwydd cymdeithasol ledled Cymru. Darganfyddwch sut i ddweud eich dweud.

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  8 Hydref, 2018

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2017-18, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael.

 • Rhaglen gelf Age Cymru yng Nghymru: cylchlythyr cARTrefu Medi 2018

  Rhaglen gelf Age Cymru yng Nghymru: cylchlythyr cARTrefu Medi 2018

  6 Medi, 2018

  Darganfyddwch beth sydd wedi bod yn digwydd gyda CARTrefu, y rhaglen fwyaf o gelfyddydau wedi ei seilio yng Nghartrefi Gofal Cymru, yn rhifyn diweddaraf eu cylchlythyr cARtrefu cylchlythyr Medi 2018 ‌

 • Byw yn hirach, Gweithio’n Hirach: Beth mae hyn yn ei olygu i swyddi yng Nghymru?

  Byw yn hirach, Gweithio’n Hirach: Beth mae hyn yn ei olygu i swyddi yng Nghymru?

  29 Awst, 2018

  Cyfres o ddigwyddiadau gwrando ledled Cymru i'n helpu i wella cyfleon swyddi ac amodau gwaith ar gyfer pobl hŷn

 • Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  21 Mehefin, 2018

  Yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith gyda chartrefi gofal ledled Cymru, mae My Home Life Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau newydd i atal cwympiadau mewn cartrefi gofal.

 • Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  23 Mai, 2018

  Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.