Newyddion

ENTWINE

ENTWINE

27 Awst, 2020

Mae rhwydwaith hyfforddi Ewropeaidd o’r enw ENTWINE (https://entwine-itn.eu/), yn cynrychioli cam ar y ffordd tuag at ofal anffurfiol cynaliadwy ledled Ewrop. Ffocysa’r rhwydwaith hwn ar wella profiadau gofal anffurfiol ac mae'n cynnwys ystod eang o bartneriaid a sefydliadau cyhoeddus, gan gynnwys er enghraifft Eurocarers. Maent newydd lansio arolwg ar-lein amlgenedlaethol sy’n ffocysu ar ddeall profiadau rhoddwyr gofal anffurfiol a derbynwyr gofal yn y DU, Israel, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Sweden, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Almaen a Gwlad Pwyl.

Os yr ydych yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn ac yn darparu neu’n derbyn gofal anffurfiol o ganlyniad i salwch cronig, anabledd neu anghenion iechyd neu ofal tymor-hir, yna efallai y byddwch yn gymwys i sefyll yr astudiaeth hon.

Ydych chi'n darparu neu'n derbyn gofal gan briod, plentyn sy'n oedolyn, partner, perthynas, ffrind neu gymydog?

Os felly, a hoffech gymryd rhan yn yr arolwg hwn: https://bit.ly/2DYXtE6

Neu am fwy o wybodaeth, ewch i: https://www.entwine-icohort.eu/

 

‹ Nôl