Newyddion

Angen Aelodau Grŵp Llywio i gychwyn ar Unwaith

Angen Aelodau Grŵp Llywio i gychwyn ar Unwaith

27 Tachwedd, 2019

Mae'r Ganolfan Adeiladu Gweithredol yn brosiect o fewn y Ganolfan Heneiddio Arloesol a gefnogir gan CADR sy'n ceisio archwilio effaith cartrefi Gweithredol ar bobl hŷn sy'n symud i mewn iddynt.

Mae Adeiladau Gweithredol yn adeiladau sy'n gallu cynhyrchu a storio digon o ynni adnewyddadwy i ddiwallu eu hanghenion eu hunain ac sydd â'r potensial i gyflenwi'r grid.

Mae'r tîm yn chwilio am bobl hŷn sydd â diddordeb mewn tai i fod yn rhan o grŵp llywio i helpu i lunio'r ymchwil bwysig hon. Bydd y grŵp llywio yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn trwy gydol y prosiect (yn dod i ben ym mis Chwefror 2022). I ddarganfod sut mae cymryd rhan, cysylltwch:

Deborah Morgan Teleffon: 01792 513018

E-bost: d.j.morgan@swansea.ac.uk

Carol Maddock    Teleffon: 01792 602048

E-bost: C.A.Maddock@swansea.ac.uk

Welsh ABC CIA.JPG

 

‹ Nôl