Newyddion

Julie Morgan AC yn ymweld â chanolfan gofal Aberafan.

Julie Morgan AC yn ymweld â chanolfan gofal Aberafan.

24 Gorffennaf, 2019

Mae hyn yn cynnwys, safonau bwyd, canllawiau a chynllunio bwydlenni, bwyta ac yfed yn dda gyda dementia, dietau wedi eu haddasu gyda gwead ac asesu a monitro anghenion dietegol y preswylwyr.

Balch iawn oedd Sharon Williams, rheolwr canolfan ofal Swn-y-Môr, i groesawu'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Julie Morgan i ymweld â'u canolfan yn ddiweddar i drafod y dogfennau drafft a chwrdd â thrigolion. Bellach, mae Llywodraeth Cymru yn edrych am adborth ar y canllawiau drafft hyn gan y gymuned cartrefi gofal yng Nghymru. I gyfrannu at yr ymgynghoriad a fydd ar agor am y 12 wythnos nesaf ymwelwch â’r ddolen isod.

https://gov.wales/food-and-nutrition-older-people-care-homes?_ga=2.108554752.300830931.1563976563-1655241149.1563976563.

https://llyw.cymru/bwyd-maeth-yng-nghartrefi-gofal-pobl-hyn.

Canolfan gofal Swn-y-Môr oedd y cartref cyntaf yng Nghymru i ymuno â rhwydwaith ENRICH Cymru yn 2018 ac mae wedi bod yn rhan o nifer o astudiaethau ers ymuno. Mae'r rhwydwaith bellach yn gweithio gyda 21 o gartrefi ledled Cymru a bydd yn ehangu yn ystod y flwyddyn ganlynol. I gael rhagor o wybodaeth am ymuno â'r rhwydwaith, ymwelwch â: https://www.swansea.ac.uk/enrich-cymru/ neu cysylltwch â'r cydlynydd cenedlaethol stephanie.green@abertawe.ac.uk.

Swn y mor.jpg

‹ Nôl