News Info

Ymchwilydd CADR yn ennill gwobr am gyflwyniad yn y gynhadledd cyngor ymataliaeth cenedlaethol

Ymchwilydd CADR yn ennill gwobr am gyflwyniad yn y gynhadledd cyngor ymataliaeth cenedlaethol

25 Mehefin, 2019

Cyflwynais grynodeb i Gynhadledd yr Association of Continence Advice (ACA) yn amlinellu ein dull i brosiect datblygiad ymchwil mewn ymataliaeth, byw gyda dementia a gofalwyr yn y gymuned. Cefais fy newis i roi cyflwyniad ac yr wythnos ddiwethaf mynychais y gynhadledd yn Harrogate.

Daeth nifer dda i'r gynhadledd a oedd yn gweithio fel nyrsys ymataliaeth ac arbenigwyr wroleg. Roedd cyflwyniadau ar y diwrnod cyntaf yn ymwneud ag annog sgyrsiau o ansawdd da, pwysigrwydd asesiadau cadarn a risgiau croen ynghylch materion ymataliaeth gyda chleifion, teuluoedd ac ymarferwyr. Yn ddiddorol, roedd aelodau o'r Grŵp Adolygu Arbenigol yn nodi bod sgyrsiau o ansawdd yn bwysig iawn fel rhan o brosiect ymataliaeth CADR.

Cyrhaeddodd 2ail Ddiwrnod y gynhadledd ac yn dilyn cyflwyno fy nghrynodeb yn sesiwn y bore fe wnes i groesawu'r gwrthdyniad o hunanfyfyrio beirniadol drwy wrando ar siaradwyr eraill yn ystod y dydd. Rhannodd y siaradwyr eu gwaith yn ymwneud ag arloesedd peirianyddol ar gyfer anymataliaeth, technegau ffisiotherapi i hyrwyddo ymataliaeth a throsolwg o gynhyrchion y tu hwnt i badiau.

Wedi cinio, fe wnaethom ddychwelyd ar gyfer sesiwn wobrwyo'r gynhadledd, ac i fy syndod a'm hyfrydwch, derbyniais y Wobr Papur Am Ddim am y Cyflwyniad Llafar Gorau.

ACA-Award-JoDavies.PNG

Roeddwn yn falch o'r adborth gan y panel beirniaid: "Dangosodd enillydd y wobr eleni gymhlethdod y materion sy'n wynebu pobl sy'n byw â dementia a'u gofalwyr. Fe wnaeth nodi'r heriau sy'n wynebu clinigwyr a datblygodd fodel cysyniadol i gynorthwyo ymarfer clinigol.” Mae'n galonogol gwybod bod diddordeb mewn cylchoedd clinigol ar y pwnc hwn a chynulleidfa ar gyfer canlyniad prosiect datblygu ymchwil CADR i ymataliaeth sy'n byw gyda dementia a gofalwyr yn y gymuned.

Johanna Davies

‹ Nôl