News Info

Llwyddiant dwbl i Ymchwilwyr PhD CIA

Llwyddiant dwbl i Ymchwilwyr PhD CIA

9 Mai, 2019

Cymeradwywyd dau fyfyriwr PhD CIA yn yr Arddangosfa Ymchwil Ôl-raddedig eleni. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Nhaliesin ar 8fed o Fai, gan ddathlu ymchwil arloesol eang Prifysgol Abertawe a chydnabod cyflawniadau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Amy Murray ac Allyson Rogers

Cafodd Amy Murray, y mae ei PhD yn edrych ar y broses o roi'r gorau i yrru a'i heffaith ar yrwyr hŷn a'u rhwydweithiau cymdeithasol, ei chynnwys ar y Rhestr Fer ar gyfer y Wobr Cyfraniad Eithriadol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Mae PhD Allyson Rogers yn canolbwyntio ar gymunedau cyfeillgar i oed i bobl ag anawsterau symudedd, a daeth yn Ail Orau PGR yn y categori Ymchwil fel Celf yng nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2018 Prifysgol Abertawe.

‹ Nôl