Archif Newyddion

 • Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  4 Ebrill, 2019

  Penodwyd yr Athro Vanessa Burholt, CADR, yn un o Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

 • Yr Athro Gill Windle

  Yr Athro Gill Windle

  11 Mawrth, 2019

 • ITV Cymru Wales This Week

  ITV Cymru Wales This Week

  18 Chwefror, 2019

  When Lonely Comes to Call

 • Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  13 Rhagfyr, 2018

  Dr Martin Hyde sy’n rhoi crynodeb o’i ddarganfyddiadau wedi’r sioeau teithiol o Fyw yn Hwy, Gweithio’n Hwy a gynhaliwyd ym mis Hydref

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  8 Hydref, 2018

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2017-18, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael.

 • Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  21 Mehefin, 2018

  Yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith gyda chartrefi gofal ledled Cymru, mae My Home Life Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau newydd i atal cwympiadau mewn cartrefi gofal.

 • Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  23 Mai, 2018

  Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.

 • Adroddiad Blynyddol 2016-17

  Adroddiad Blynyddol 2016-17

  25 Hydref, 2017

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2016-17, sy'n tynnu sylw at weithgarwch ymchwil ar draws y flwyddyn, bellach ar gael.