Archif Newyddion

 • Angen Aelodau Grŵp Llywio i gychwyn ar Unwaith

  Angen Aelodau Grŵp Llywio i gychwyn ar Unwaith

  27 Tachwedd, 2019

  Mae'r Ganolfan Adeiladu Gweithredol yn brosiect o fewn y Ganolfan Heneiddio Arloesol a gefnogir gan CADR sy'n ceisio archwilio effaith cartrefi Gweithredol ar bobl hŷn sy'n symud i mewn iddynt.

 • 'Fframio Heneiddio' - Cystadleuaeth ffotograffau

  'Fframio Heneiddio' - Cystadleuaeth ffotograffau

  8 Hydref, 2019

  I gystadlu, anfonwch eich lluniau i mewn sydd yn dal gwahanol agweddau ar heneiddio #CADRconf19

 • Bwyllgor llywio ar gyfer siaradwyr Cymraeg hŷn o gofal

  Bwyllgor llywio ar gyfer siaradwyr Cymraeg hŷn o gofal

  13 Awst, 2019

  Mae prosiect PhD, wedi ei noddi gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymchwilio profiadau siaradwyr Cymraeg dros 50 mlwydd oed o gofal. Rydyn ni yn chwilio am aeoldau i fod yn rhan o bwyllgor llywio i dywysi, cynghori, cefnogi ac arolygu'r ymchwil.

 • Julie Morgan AC yn ymweld â chanolfan gofal Aberafan.

  Julie Morgan AC yn ymweld â chanolfan gofal Aberafan.

  24 Gorffennaf, 2019

  Mae canolfan ofal Swn-y-Môr yn Aberafan wedi bod yn rhan o grŵp sy'n ffurfio dogfennau cyfarwyddyd draft Ymarfer Gorau newydd sbon i gefnogi maeth preswylwyr cartrefi gofal.

 • Julie Morgan yn ymweld â CADR

  Julie Morgan yn ymweld â CADR

  10 Mai, 2019

  Ymchwil arloesol Canolfan yn helpu i lunio strategaeth y dyfodol ar gyfer heneiddio yng Nghymru

 • Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  Penodwyd Vanessa Burholt yn Uwch Arweinydd Ymchwil

  4 Ebrill, 2019

  Penodwyd yr Athro Vanessa Burholt, CADR, yn un o Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

 • Datganiad i’r Wasg

  Datganiad i’r Wasg

  2 Ebrill, 2019

  Gall y celfyddydau wella'r berthynas rhwng staff gofal dementia a phreswylwyr cartrefi gofal.

 • Yr Athro Gill Windle

  Yr Athro Gill Windle

  11 Mawrth, 2019

 • ITV Cymru Wales This Week

  ITV Cymru Wales This Week

  18 Chwefror, 2019

  When Lonely Comes to Call

 • Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  Sioe Deithiol Byw yn Hwy, Gweithio’n Hwy

  13 Rhagfyr, 2018

  Dr Martin Hyde sy’n rhoi crynodeb o’i ddarganfyddiadau wedi’r sioeau teithiol o Fyw yn Hwy, Gweithio’n Hwy a gynhaliwyd ym mis Hydref

 • Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  Adroddiad Blynyddol CADR 2017-18

  8 Hydref, 2018

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2017-18, sy'n amlygu ymchwil ar draws y flwyddyn nawr ar gael.

 • Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

  21 Mehefin, 2018

  Yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith gyda chartrefi gofal ledled Cymru, mae My Home Life Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau newydd i atal cwympiadau mewn cartrefi gofal.

 • Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  Ymchwilwyr Bangor sy'n rhan o raglen ddogfen deledu arloesol

  23 Mai, 2018

  Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.

 • Adroddiad Blynyddol 2016-17

  Adroddiad Blynyddol 2016-17

  25 Hydref, 2017

  Mae ein Hadroddiad Blynyddol 2016-17, sy'n tynnu sylw at weithgarwch ymchwil ar draws y flwyddyn, bellach ar gael.