Cynnwys y Cyhoedd ac Ymgysylltu

Pam mae'n bwysig?

Mae cynnwys pobl mewn ymchwil yn arwain at ganlyniadau sy'n fwy perthnasol i anghenion a phryderon pobl, yn fwy cadarn a dibynadwy ac yn fwy tebygol o gael eu defnyddio i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ochr yn ochr ag ymchwilwyr proffesiynol, mae aelodau o'r cyhoedd, darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a sefydliadau trydydd sector yn cymryd rhan yn ein gweithgareddau ymchwil.

 

Mae ymglymiad ac ymgysylltiad y cyhoedd wedi ein helpu i:

  • ddatblygu ymchwil sy'n berthnasol i ddeiliaid diddordeb
  • gynyddu cyrhaeddiad ein gwaith
  • annog aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan mewn ymchwil
  • gael effaith ar benderfyniadau polisi

 

Beth mae'n ei olygu?

Dulliau o gynnwys pobl mewn ymchwil

Cyfleoedd cyfredol

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, gwestiynau neu ymholiadau croeso i chi gysylltu fesul trydar, Facebook, e-bost neu deleffon. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.