Digwyddiad

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: Heneiddio’n Dda

13 Tachwedd 2019

Rydym yn falch iawn cael croesawu Gareth Rees o Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd ei gyflwyniad yn sôn yn gryno am gefndir swyddfa'r OPC cyn cyffwrdd â thri maes blaenoriaeth y swyddfa: 'Diweddu rhagfarn ar sail oed a gwahaniaethu ar sail oedran', 'Rhoi'r gorau i gam-drin pobl hŷn' a 'Galluogi pawb i heneiddio'n dda', gyda ffocws ar 'Alluogi pawb i heneiddio'n dda'. Bydd prosiectau cyfredol a phrosiectau’r dyfodol yn cael eu crybwyll, ynghyd ag ychydig o'r cyhoeddiadau mwyaf poblogaidd o'r swyddfa.

Cynhelir y seminar yn Ystafell SURF, Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn ar gael o 11.45. Bydd y digwyddiad yn dechrau am hanner dydd a bydd yn para oddeutu dwy awr, gyda digon o amser ar gyfer cwestiynau ac atebion, ac yna rhwydweithio.

Cliciwch ar y ddolen isod i archebu eich lle rhad ac am ddim.

OPC Logo 1.jpg

‹ Nôl