Digwyddiad

Cyfle am Sgwrs

23 Medi 2019

Hoffem eich gwahodd chi i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor ar yr 23ain o Fedi:
Cefnogaeth i bobl sy'n byw gyda dementia yng Ngogledd Cymru: Cwrdd gwirfoddolwyr ‘Cyfle am Sgwrs’, a mwy
10:30yb - 1.30yh (cofrestru o 10yb).

Mae “Cyfle am Sgwrs” yn rhoi cynnig i bobl sydd newydd gael diagnosis o ddementia i siarad ar y ffôn neu gwrdd â rhywun arall sy'n byw gyda diagnosis yng Ngogledd Cymru. Daeth y syniad o brofiad personol Teresa Davies ar ôl iddi dderbyn diagnosis a byddai wedi gwerthfawrogi rhywun i siarad hefo a gallai werthfawrogi'r hyn yr oedd hi’n mynd drwyddo. Mae'r fenter wirfoddol hon yn gyfle i siarad â rhywun sydd yn deall sut y gall unigolyn fod yn teimlo ac y gall cyfeirio at eraill a allai fod o gymorth, yn seiliedig ar eu profiadau eu hunain.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Bangor ac wrth gwrs y gwirfoddolwyr eu hunain fydd yn rhannu cynghorion yn seiliedig ar eu profiad hwythau ar ôl cael diagnosis o ddementia. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i ddysgu am y wahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ledled Gogledd Cymru i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia.

Dewch i Neuadd Reichel, i gwrdd â gwirfoddolwyr Cyfle am Sgwrs, darganfod mwy am yr ymchwil ddiweddaraf a chasglu awgrymiadau ar fyw gyda dementia.
Bydd lluniaeth ar gael ar ddiwedd y cyfarfod ac mae'r lleoedd yn gyfyngedig: cysylltwch ag Iona Strom erbyn 10fed Medi os hoffech gadw lle (a rhoi anghenion bwyd) drwy ebostio  neu ffonio 01248 383050.

Friendly Faces.jpg
Mae yna hefyd lawer o ddigwyddiadau, grwpiau, prosiectau a dathliadau yn cael eu hysbysebu ar dudalen Facebook Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru yn rheolaidd, a Twitter @NWDemNetwork.

‹ Nôl