Digwyddiad

O'r hafod i'r hendre: Y gorau a’r gwaethaf o heneiddio yng nghefn gwlad

1 Hydref 2019

Nod y gynhadledd yw dod â gwyddonwyr academaidd blaenllaw, ymchwilwyr, ymarferwyr, llunwyr polisi a'r cyhoedd ynghyd i gyfnewid a rhannu profiadau o heriau ac atebion i heneiddio mewn ardaloedd gwledig. Cyflwynwn beth o'n hymchwil ddiweddaraf a bydd cyfle i gynrychiolwyr lunio cyfeiriad ein hymchwil yn y dyfodol (2020-2025) yng ngoleuni anghenion ymarferol a chydweithrediad arfaethedig i fynd i'r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl hŷn sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru.
Every person […] should have the opportunity to live a long and healthy life. […] Healthy Ageing is about creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they value throughout their lives. (World Health Organisation, 2019)
'O'r hafod i'r hendre' yw'r hen arfer ffermio gwledig yng Nghymru o symud o borfa haf, ucheldirol (hafod) i gartref y gaeaf (hendre - ond yn llythrennol, 'hen dref'). Adlewyrcha’r teitl ffocws y gynhadledd ar adnabod heriau ac atebion i heneiddio yng nghefn gwlad Cymru gan gyffwrdd â symudedd, cartref, her dymhorol / tlodi tanwydd a daearyddiaeth cefn gwlad Cymru. Agenda: Ffurfiwyd y teitl gan Aelwyn Williams, myfyriwr PhD yn y Ganolfan am Heneiddio Arloesol

ups and downs of rural ageing.jpg

Agenda (i’w gadarnhau)

09.30 - Cyrraedd a Chofrestru

10.00 - Trosolwg CADR- Yr Athro Cysylltiol Musselwhite & Yr Athro Andrea Tales

10.15 - Ymchwil Iechyd Cydweithredol - Anna Prytherch

10.30 – Effaith grwpiau cefnogi ar y rhai sy’n byw gyda dementias prin – Yr Athro Gill Windle

10.45 – Ymglymiad y Cyhoedd a Gweithgareddau Ymrwymedig yn y gymuned wledig yn India - Carol Maddock

11.00 – Egwyl lluniaeth ysgafn

11.15 – Sesiynau Sioe Deithiol (teitlau i’w cadarnhau)

  1. a) Trafnidiaeth
  2. b) Oedraniaeth & Gwahaniaethu
  3. c) Tlodi Tanwydd
  4. d) Recriwtio Astudiaethau

12.25 – Casgliad Raissa Page - David Johnston-Smith

12.40 - "Gyda’n Gilydd" - Anna Story & Dr Catrin Hedd Jones

12.55 – Beth sydd bwysicaf – Sesiwn Q&A, o dan gadeiryddiaeth, Beti George, Darlledwr ac Eiriolwr Dementia

13.15 - Cinio & Rhwydweithio

14.15 - Diwedd

‹ Nôl