Digwyddiad

Sut mae anghydraddoldeb o ran hanes tai yn cael ei drosgwlyddo i heneiddio cynnar neu hwyr

12 Mehefin 2019

Cyflwynwyd gan Dr Bram Vanhoutte

12 - 2pm

Gellir canolbwyntio ar heneiddio yng ngolwg y cyhoedd ar nifer cyfyngedig o ddigwyddiadau niweidiol, fel colli iechyd, partneriaeth a chyfoeth. Tra bod y digwyddiadau hyn yn tueddu i gael eu hystyried fel rhan o heneiddio arferol, nid ydynt yn digwydd yn unffurf nac ar yr un adeg yng nghwrs bywyd i bawb.

Yn gynta, ymchwiliwn sut mae anghydraddoldebau cymdeithasol yn arwain at wahaniaethau yn amseriad y canlyniadau hyn. Yn ail, mae sylw'n canolbwyntio ar hanesion tai. Mae hanesion tai, neu lle rydych chi wedi byw yn ystod eich oes, yn ffordd bwysig ond nas defnyddiwyd i olrhain taflwybrau cymdeithasol, gan ein galluogi i siarad am fywgraffiadau personol yn ogystal â chyd-destunau polisi dros gyfnod oes, a sut maent yn dylanwadu ar heneiddio.

Bram.jpg

Cliciwch yma i lwytho taflen i lawr

Bywgraffiad
Cymdeithasegydd meintiol yw Dr Bram Vanhoutte, sy'n ymchwilio i'r profiadau amrywiol mewn heneiddio o safbwynt rhyngddisgyblaethol, gan bontio safbwyntiau seicolegol, cymdeithasegol a meddygol. Mae ganddo radd Meistr mewn Cymdeithaseg (Free University Brwsel, 2004) ac mewn Economeg (Prifysgol Ghent, 2005), a PhD mewn Gwyddorau Cymdeithasol (Prifysgol Leuven, 2011).

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan cysylltwch â cadr@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 513734 neu ymwewlch â gwefan CADR Cymru. Mae rhaglen lawn ar y wefan.

* YMDDIHEURWN MAI YMWELWYR ANABL YN UNIG S’YN CAEL PARCIO AR GAMPWS Y BRIFYSGOL a dim ond parcio cyfyngedig sy’n agos at y Brifysgol. Maes Parcio Hamdden, Ffordd y Mwmbwls: Fel arfer mae lle ar gael i ymwelwyr ym Maes Parcio Hamdden ar Heol y Mwmbwls yn union gerllaw campws Prifysgol Abertawe (gweler isod am gyfarwyddiadau). Mae’r ffi parcio oddeutu £2.50 y diwrnod. Y cod post yw SA2 8PP a dyma rhai cyfarwyddiadau mwy manwl http://www.swansea.ac.uk/the-university/location/directions/

‹ Nôl