Digwyddiad

Alcohol ym mywydau oedolion hŷn: Deall ac ymyrryd ar draws y DU

21 Mai 2019

Mae’r 21ain ganrif wedi dod yn ganrf yr yfwr hŷn ac nid ydym wedi ein paratoi am ganlyniadau'r duedd hon. Alcohol yw'r cyffur o ddewis gan y boblogaeth gyfoethog o gynnydd babis sydd bellach yn yfed ar lefelau nas welwyd erioed mewn cenedlaethau blaenorol o’r bobl hynny sydd wedi ymddeol. Mae heneiddio yn cynyddu'r risgiau o ddefnyddio alcohol ac yn gwneud oedolion hŷn yn boblogaeth allweddol o yfwyr sydd mewn perygl. Fodd bynnag, nid yw ein gweithwyr gofal iechyd sylfaenol wedi'u paratoi'n ddigonol i sgrinio a rheoli yfwyr hŷn, nid yw ein systemau iechyd wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ton o yfwyr hŷn sydd ar ddod ac y mae angen triniaeth arnynt, ac ar hyn o bryd nid yw polisïau alcohol ledled y DU yn gwneud dim i atal y llanw o niwed i yfwyr hŷn.

alcohol.jpg

Bydd y gynhadledd rwydweithio undydd hon yn cynnwys bore o gyflwyniadau gan arbenigwyr ar draws disgyblaethau, gan gynnwys ymchwilwyr newydd mewn heneiddio. Bydd Dr Andy Towers (arbenigwr rhyngwladol o Seland Newydd) yn disgrifio dull peilot sydd newydd ei ariannu i adnabod a rheoli yfwyr hŷn mewn gofal iechyd sylfaenol. Dilynir hyn gan gyflwyniadau oddi wrth arbenigwyr gan gynnwys Drs. Sarah Wadd, Tony Rao, Claire McEvoy, a Julie Breslin (Drink Wise Agw Well) ac ymchwilwyr sy'n dod i'r amlwg. Bydd trafodaeth gynhwysfawr o amgylch y bwrdd yn ceisio nodi'r bylchau mwyaf allweddol yn ein cronfa wybodaeth ar yfed peryglus gan oedolion hŷn .

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cliciwch ar y ddolen https://www.eventbrite.co.uk/e/alcohol-in-the-lives-of-older-adults-understanding-and-intervening-across-the-uk-tickets-59431075948

 

‹ Nôl