Digwyddiad

Lansio Canfyddiadu'r Prosiect Heneiddio a Gofal Traws a Dangos Straeon Digidol

4 Ebrill 2019

Bydd lansiad swyddogol canfyddiadau'r Prosiect Ymchwil Heneiddio a Gofal Traws (TrAC) yn digwydd ddydd Iau 4 Ebrill o 12.30 - 1.45 pm.

Rhan o’r Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe, mae’r prosiect hwn a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill ac mae’n ymroddedig i i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i unigolion traws dros hanner cant oed. Nod y prosiect yw llywio darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol ac urddasol ar gyfer pobl hŷn traws yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn lansio crynodeb o'r canfyddiadau a'r argymhellion, a bydd cyfle am y tro cyntaf i weld ein straeon digidol byrion am fywydau pobl hŷn traws yng Nghymru, a gynhyrchwyd gan Fox ac Owl Fisher o My Genderation

Rydym yn falch o weithredu’r prosiect ar y cyd â’r Rhwydwaith Trawsrywedd Unique a Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Hŷn Cymru Age Cymru. Gallwch ddysgu rhagor am y prosiect drwy ein gwefan: http://trans-ageing.swan.ac.uk/?lang=cy

Ni chodir tâl am fynychu. Cofrestrwch trwy ddefnyddio'r ddolen hon. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dr Paul Willis, Arweinydd y Prosiect (paul.willis@bristol.ac.uk)

‹ Nôl