Digwyddiad

Cyfleoedd i gyd-greu a chynnig seibiannau byr arwyddocaol i ofalwyr: integreiddio ymchwil ac ymarfer

22 Mawrth 2019

Mae gofalwyr yn aml yn cyfeirio at seibiannau byr fel rhywbeth a allasai wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau bob dydd ac mae cefnogi 'gofal a bywyd ar yr un pryd' bellach yn un o dri maes blaenoriaeth Llywodraeth Cymru i ofalwyr.

 

Mae yna gyfleoedd cyffrous i gyd-greu a chynnig seibiannau byr arwyddocaol i ofalwyr ar sail tystiolaeth ymchwil gref o'u gwerth. Gyda hynny mewn golwg, fe'ch gwahoddir i ddod a chymryd rhan mewn digwyddiad hanner diwrnod a fydd yn gyfle i wneud y canlynol:

 

  • Cyfnewid a blaenoriaethu syniadau ymchwil am seibiannau byr
  • Llunio gweledigaeth ymchwil i grŵp sydd wedi'i sefydlu'n ddiweddar ledled y Deyrnas Unedig - Grŵp Datblygu Ymarfer ac Ymchwil i Seibiannau Byr
  • Meithrin cydweithrediad academaidd/ymarfer 
  • Rhwydweithio gydag amrywiaeth eang o bobl sydd â diddordeb mewn seibiannau byr
  • Rhannu arfer da

 

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gyd-gynnal gan Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Gill Toms (g.toms@bangor.ac.uk) neu ffoniwch 01248 388463.

 

I neilltuo lle yn y digwyddiad hwn sy'n rhad ac am ddim, anfonwch e-bost at Gill Toms (g.toms@bangor.ac.uk) erbyn 08/03/2019.

 

‹ Nôl