Digwyddiad

Ystyried Iechyd a Lles mewn Gweithlu sy'n Heneiddio. Datblygu canllawiau arfer gorau drwy'r Rhwydwaith Oedran, Iechyd a Gyrwyr Proffesiynol

30 Ionawr 2019 - 18 Rhagfyr 2018

Ar gyfer ein seminar gyntaf yn 2019, rydym wrth ein bodd cael croesawu Dr Sheena Johnson, Seicolegydd Galwedigaethol a Siartredig ac Uwch Ddarlithydd yng Ngrŵp Seicoleg Sefydliadol yn Ysgol Gynradd Manceinion, Prifysgol Manceinion. Mae hi'n ymchwilydd gweithredol ar bynciau yn ymwneud â straen ac iechyd a lles gweithlu sy'n heneiddio. Mae’n awdures nifer o erthyglau cylchgrawn, llyfrau a phenodau llyfrau, ac mae'n cyflwyno ei gwaith yn rheolaidd mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.

Seicolegydd Galwedigaethol Siartredig sydd wedi'i chofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yw Dr Lynn Holdsworth. Mae’n Ymchwilydd Arweiniol a Chydlynydd Rhwydwaith ar gyfer y Rhwydwaith Oedolion, Iechyd a Gyrwyr Proffesiynol. 

Ageing Drivers.JPG

Edrycha’r seminar ar heneiddio yn y gweithle a bydd yn adolygu newid demograffeg yn y gweithle, a gwahaniaethu a chymwyseddau gweithwyr hŷn. Caiff sylw arbennig ei roi i anghenion iechyd a lles gweithwyr hŷn, gan gynnwys awgrymiadau a chanllawiau ar sut y gall sefydliadau fynd i'r afael ag anghenion iechyd gweithlu sy'n heneiddio. Er mwyn darlunio hyn, bydd mynychwyr yn cael eu cyflwyno i ymchwilio ar yrwyr proffesiynol sy'n heneiddio a 'Rhwydwaith Oedolion, Iechyd a Gyrwyr Proffesiynol' (https://sites.manchester.ac.uk/ahpd/network/

 

‹ Nôl