Digwyddiad

diolch i chi

5 Rhagfyr 2018

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i'n digwyddiad diolch Nadolig a dod at ein gilydd. Dyma gyfle i ni ddweud diolch i'r nifer o bobl sydd wedi ein helpu yn ein gweithgareddau ymchwil dros y blynyddoedd diwethaf a chyfle i aelodau newydd gymryd rhan.

 

Bydd hwn hefyd yn gyfle i'ch diweddaru ar lwyddiannau CADR a rhoi syniad i chi o'n cynlluniau yn y dyfodol. Ond mae'n ymwneud â chi yn bennaf a chyfle i'n hymchwilwyr ddweud diolch.

 

Canol Dydd    Lluniaeth Llawen

12.15               Diolch … a throsolwg o lwyddiannau a chynlluniau CADR; Dr Charles Musselwhite a dilynir hyn gyda                                       chyflwyniadau gan rai o academyddion sy’n arwain ar themâu ymchwil CADR  

Cinio              Caiff bwffe bysedd llawen a thartennau nadolig eu gweini ochr yn ochr â the a choffi.

13.15                Cyfle i rwydweithio. Darganfod mwy am gyfleoedd ymglymiad a siarad gyda’r ymchwilwyr

2.00                 Mae croeso i chi aros wedi hynny am wydraid o win i ddathlu lansiad llyfr diweddar gan academyddion                                y ganolfan.

 

Mince Pies.png        Xmas Holly.png

 

Parcio: YMWELWYR ANABL YN UNIG SYDD I BARCIO AR GAMPWS Y BRIFYSGOL ac mae parcio cyfyngedig yn unig yn agos i'r Brifysgol. Mae lle ar gael fel arfer i ymwelwyr ym maes parcio'r maes hamdden ar Ffordd y Mwmbwls sydd yn union gyfagos i gampws Prifysgol Abertawe (gweler isod am gyfarwyddiadau). Mae'r ffi parcio oddeutu £3.50 am y diwrnod. Y cod post yw SA2 8PP a dyma rai cyfarwyddiadau manylach http://www.swansea.ac.uk/the-university/location/directions/

‹ Nôl