Digwyddiad

Cynhadledd CADR 2018; Cysylltu 'ar gyfer' Ymchwil Heneiddio a Dementia: Creu a Chynnal Cysylltiadau

18 Hydref 2018

Bwriadwn ddangos sut mae CADR yn datblygu ac yn defnyddio cysylltiadau i sicrhau bod ein gweithgareddau ymchwil yn ystyrlon ac yn ddefnyddiol i bobl hŷn yng Nghymru a thu hwnt. Yr ydym yn gwneud hyn drwy ddod â grwpiau gwahanol o ddeiliaid diddordeb ynghyd a fyddai fel arall heb gael y cyfle o weithio gyda'i gilydd, fel y gallant rannu eu syniadau, eu blaenoriaethau a'u pryderon a helpu i nodi a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil allweddol. Mae hyn yn golygu ein bod yn allweddol wrth helpu i gysylltu ymchwil â pholisi ac ymarfer a sicrhau bod ein hymchwil yn cwmpasu unigolion, drwy i gymunedau ac ymhellach i gyd-destun ehangach y DU a chydweithredu rhyngwladol.

 

Agenda

 

09.30 - Cofrestru (te a choffi)

 

10.00 - Croeso (Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol– Neges fideo) dilynir gan – Yr Athro Vanessa Burholt (Cyfarwyddwr CADR)

 

10.20 – Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd – CADR fel ‘Safle Prawf’

Bob McAlister- Aelod o Grŵp Datblygu Partneriaethau Safonau'r DU

 

10.40 – “By myself I am a twig, but together we make a strong branch" (Morris, 2018): Y Pŵer o Weithio’n Gyda’n Gilydd                                                                                                      

Dr Catrin Hedd Jones, Prifysgol Bangor & phobl yn byw â dementia

 

11.00 – Y celfyddydau ar gyfer gwella arfer yn y gweithlu gofal dementia

Yr Athro Gill Windle a Dr Kat Algar-Skaife, Prifysgol Bangor & Luke Pickering-Jones, Cyngor Sir y Fflint

 

11.20 - Te a choffi

 

11.40 – Sesiynau Thema

 

Sesiwn 1: Sut mae'r Amgylchedd yn Dylanwadu ar Ein Genynnau

Sesiwn 2: Pwy sydd eisiau gweithio am byth? Yr hyn y mae angen i ni wybod am weithwyr hŷn yng Nghymru

Sesiwn 3: Gwella trafnidiaeth a symudedd yn hwyrach mewn bywyd

Sesiwn 4: Trafodaethau Creadigol

Sesiwn 5: Unigrwydd mewn Oes o Galedi

 

12.40 – Comisiynydd Pobl Hŷn – Heléna Herklots CBE

 

13.00 - Cinio

 

14.00 – Sesiynau Thema Eto

 

Sesiwn 1: Sut mae'r Amgylchedd yn Dylanwadu ar Ein Genynnau

Sesiwn 2: Pwy sydd eisiau gweithio am byth? Yr hyn y mae angen i ni wybod am weithwyr hŷn yng Nghymru

Sesiwn 3: Gwella trafnidiaeth a symudedd yn hwyrach mewn bywyd

Sesiwn 4: Trafodaethau Creadigol

Sesiwn 5: Unigrwydd mewn Oes o Galedi

 

15.00 - Te a choffi

 

15.15 – Bywyd Llai Unig Sgwrs TeDx                   

Dr Deborah Morgan, Prifysgol Abertawe, & Claire O'Shea, Ymgyrch i Orffen Unigrwydd

 

15.45 -  'Question time' Panel, cadeiriwyd gan Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Rhoi Grym, Swyddfa OPC

 

16.15 - Diwedd

 

 

 

‹ Nôl