Cysylltu â ni

 

Er bod nifer o bobl yn cael eu cynrychioli ar y tîm, y prif bwyntiau cyswllt ar gyfer ymholiadau yw: 

 

Catherine Gale - Cynorthwyydd Gweinyddol CADR 

Adran: Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
Lleoliad:  Ystafell 7, Adeilad Haldane, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP

Ffôn: 01792 513734
E-bost: cadr@swansea.ac.uk

 

Rhian Williams - Rheolwr Prosiect

Adran: Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia
Lleoliad: Ystafell 10, Adeilad Haldane, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP
Ffôn: 01792 295099
E-bost: cadr@swansea.ac.uk

 

Sut i gymryd rhan

Rydym yn croesawu cynnwys unigolion a grwpiau yn ein gwaith. Os hoffech gymryd mwy o ran yn ein hymchwil neu i glywed mwy am waith CADR, beth am:

  • Ysgrifennwch atom ni neu e-bostiwch ni
  • Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau rheolaidd
  • Dewch draw i un o'n digwyddiadau a chwrdd â'r tîm

Mae CADR yn cefnogi Join Dementia Research.