Amgylcheddau o Heneiddio

Term a roddir i sut mae pethau o’n hamgylch, yn cynnwys sut mae adeiladau, heolydd a phobl yn ein heffeithio wrth i ni heneiddio yw “Amgylcheddau o Heneiddio.” Cydnabyddir hefyd bod pobl yn medru newid neu altro eu hamgylchedd hefyd.

 

Cydweithio

Cysyllta ein gwaith gyda Heneiddio’n Well yng Nghymru, yn benodol gyda chymunedau cyfeillgar i oed a chefnogol i ddementia. Gweithiwn yn agos gyda’r bobl hŷn eu hun i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gan lywio’n hymchwil. Yn ychwanegol, gweithiwn gyda pholisi ac ymarfer er mwyn sicrhau bod ein hymchwil yn effeithio'r byd go iawn. Rydym wedi gweithio gyda Mercedes Benz, Great Western Railway, Derwen Housing a Llywodraeth Cymru ymhlith eraill.

 

Uchafbwyntiau allweddol:

  • Cafodd ein gwaith a oedd yn dangos nad yw gyrwyr hŷn yn fwy peryglus nag unrhyw grŵp oedran arall ei gyflwyno yn y British Science Festival a rhedwyd y stori ar draws 30 papur newydd o amgylch y byd ac ymddangosodd mewn amryw o ddarllediadau radio a rhaglenni teledu.
  • Gweithiwn gyda phobl hŷn i flaenoriaethu rhwystrau allweddol i gludiant. Mae Transport for Greater Manchester yn symud ein hargymhellion ymlaen ar gyfer gwelliannau.
  • Rydym yn gweithio gyda Great Western Railway i archwilio cerbydau a gorsafoedd gan eu hasesu am eu cyfeillgarwch tuag at oedran.
  • Mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Derwen, rydym yn cyd-greu ac yn gwerthuso effeithiolrwydd o ymyriadau wedi eu gyrru gan gymuned i gynyddu gweithgaredd corfforol pobl hŷn.
  • Fe wnaethom ddatblygu teclyn asesiad OPERAT sy’n helpu pobl hŷn i archwilio cyfeillgarwch oed eu cymdogaeth leol. Y ninnau sy’n darparu hyfforddiant, gwefan (www.operat.co.uk) ac rydym yn datblygu ap. Bydd gan wefan y DU safle drych yn Seland Newydd (a ddatblygwyd gan Grey Power a Phrifysgol Massey).

 

Cysylltwch gyda Charles Musselwhite: c.b.a.musselwhite@swansea.ac.uk  os yr ydych am fwy o wybodaeth am gymryd rhan yn ein hymchwil.

 

I gael gwybodaeth am ein gwaith ymchwil yn y gorffennol cliciwch yma