Ynglŷn â CADR

Mae'r Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR) yn ganolfan ymchwil o'r radd flaenaf sy'n mynd i'r afael â chwestiynau allweddol sydd yn rhyngwladol bwysig ym maes heneiddio a dementia, ac yn gwneud hynny drwy adeiladu ar rwydweithiau ymchwil trawsffurfiol cyfredol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae'r Ganolfan yn integreiddio gweithgaredd amlddisgyblaethol ac yn datblygu meysydd rhagoriaeth o'r biolegol, y seicogymdeithasol a'r amgylcheddol, i bolisi cymdeithasol ym maes heneiddio a dementia.

 

Vanessa Burholt.png gill-windle.jpg RebeccaSims.jpg
Prof. Vanessa Burholt - Swansea University Dr. Gill Windle - Bangor University Dr Rebecca Sims - Cardiff University